Vändpunkter i barnpsykoterapi

Publicerad 1999 av Gunnar Carlberg

Pedagogik Education Social Sciences Samhällsvetenskap
Författare:
Typ av publikation: Doktorsavhandlingar
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:91-7153-921-2
Ingår i:
Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Published by: Stockholms universitet, ISSN:1104-1625,

Abstract