Transnational Crossfire: Local, National and Global Conflicts in Peruvian Migration

Publicerad 2011 av Karsten Paerregaard (född 1952)

Usa Sheepherders Social Anthropology Conflict Migration Socialantropologi Peru
Författare:
Typ av publikation: Kapitel i bok eller rapport
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:9789086595358
Ingår i:

Abstract

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
1984
1985
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1991
1992
1992
1993
1993
1993
1994
1994
1995
1997
1997
1997
1997
1998
1998
2000
2000
2000
2001
2002