The Swedish Rheumatology Quality Register: optimisation of rheumatic disease assessments using register-enriched data

Publicerad 2014 av Elizabeth Arkema


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Clinical and experimental rheumatology

Published by: Karolinska institute, ISSN:0392-856X,

Abstract