Subspace-Based Synchronization of DS-CDMA Systems Utilizing Training Sequences

Publicerad 1996 av Erik G. Ström (född 1965)

Computer And Information Science Data- Och Informationsvetenskap Cdma
Författare:
Typ av publikation: Konferensbidrag
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract