Swedish Labor Market Programs: Efficiency and Timing

Publicerad 1995 av Susanne Ackum Agell

Social Sciences Samhällsvetenskap
Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Swedish Economic Policy Review

Published by: Uppsala universitet, ISSN:1400-1829,

Abstract

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
2001
2002