Histochemical studies of hyaluronan and the hyaluronan receptor ICAM-1 in psoriasis

Publicerad 1995 av Stefan Gustafson


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract