CtBPs sense microenvironmental oxygen levels to regulate neural stem cell state

Publicerad 2014 av Esra Karaca


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Cell Reports

Published by: Karolinska institute, ISSN:2211-1247,

Abstract