[Rec. av] Onomastik

Publicerad 2004 av Svante Strandberg

Ortnamn Humanities Humaniora
Författare:
Typ av publikation: Artiklar, recension
Typ av innehåll: Populärvetenskaplig/debatt publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Namn och bygd

Published by: Uppsala universitet, ISSN:0077-2704,

Abstract

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000