Low plasma levels of the protein pro-LL-37 as an early indication of severe disease in patients with chronic neutropenia

Publicerad 2007 av Goran Carlsson


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Br J Haematol

Published by: Karolinska institute, ISSN:0007-1048,

Abstract