Plasma clearence of rat bikunin: evidence for receptor-mediated uptake

Publicerad 1995 av E.M. Sjoberg


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract