Remaining pain despite inflammation control in rheumatoid arthritis: long-term increased risk for widespread pain and fatigue

Publicerad 2014


Författare: Typ av publikation: Konferensbidrag
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Scandinavian journal of rheumatology

Published by: Karolinska institute, ISSN:0300-9742,

Abstract