Effects on CYP27 mRNA expression in rat kidney and liver by 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D3, a suppressor of renal 25-hydroxyvitamin D3 1alpha-hydroxylase activity.

Publicerad 1995 av E Axen


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract