Presence of N-unsubstituted glucosamine units in native heparan sulfate revealed by a monoclonal antibody

Publicerad 1995 av J van den Born


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
1996