Regulation of hyaluronan synthesis and the interaction of hyaluronan with cells. In: Molecular markers for joint and skeletal diseases

Publicerad 1995 av P Heldin


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract