Influence of dynorphin A antibodies on the formation of edema and cellchanges in spinal cord trauma.

Publicerad 1995 av HS Sharma


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract