Opioid-related mortality and filled prescriptions for buprenorphine and methadone

Publicerad 2014 av Inger Ohman


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Drug and alcohol review

Published by: Karolinska institute, ISSN:1465-3362,

Abstract