Mitochondria released by cells undergoing TNF-?-induced necroptosis act as danger signals

Publicerad 2014 av B Fadeel


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Cell death and Disease

Published by: Karolinska institute, ISSN:2041-4889,

Abstract