Mer skratt och gråt med pappa

Publicerad 1986 av Philip Hwang (född 1950)

Psykologi Psychology
Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Forskning och Framsteg

Published by: Göteborgs universitet, ISSN:0015-7937,

Abstract

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
1977
1978
1978
1980
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986