Marknadsnätverkens uppväxtår och framtid

Publicerad 1994 av Jan Johanson (född 1941)


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
1966
1975
1977
1983
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1994
1994
1995
1996
1996
1999
2000
2002
2002
2002
2002
2003
2004
2009