Land management grounded in social soil : Galician land banking in context

Publicerad 2011 av Elsa Coimbra


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Sociologia

Published by: Lunds universitet, ISSN:0873-6529,

Abstract

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
2014