Köpprocessen i digishiftlandskapet. En inblick i shopparens vardag

Publicerad 2013 av Malin Sundström (född 1968)

Social Sciences Framtidens Köpprocess Framtidens Konsument Framtidens Handel Samhällsvetenskap
Författare:
Typ av publikation: Rapporter
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract

Denna lilla sammanfattning ger en inblick i de resultat som framkommit i studien och som för Steen & Ström på ett naturligt sätt bygger vidare på den kunskap som vi vill skapa och förmedla till våra kunder och branschen. Kairos Future i samarbete med SIIR, Swedish Institute för Innovative Retailing.

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
1998
2004
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013