Kloster- och hospitalsmark på Gotlands landsbygd

Publicerad 1995 av Christina Bendegard


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Tor : meddelanden från Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker

Published by: Uppsala universitet, ISSN:0495-8772,

Abstract