Intera-inhibitor is required for the formation of the hyaluronan-containing coat on fibroblasts and mesothelial cells

Publicerad 1995 av Anna Blom


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract