Endotracheal intubation influences respiratory water loss during heat stress in young lambs

Publicerad 1995 av K Hammarlund


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract