Differences in restenosis rate with different drug-eluting stents in diabetic and non-diabetic patients, a report from the Swedish angiography and angioplasty registry (SCAAR)

Publicerad 2008 av B Lagerqvist

Medicin Och Hälsovetenskap Medical And Health Sciences
Författare:
Typ av publikation: Konferensbidrag
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract