Interferon (IFN)-lambda 1/3, but not IFN-alpha, is a marker of poor response to treatment in lupus nephritis

Publicerad 2014 av I Gunnarsson


Författare:
Typ av publikation: Konferensbidrag
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Scandinavian journal of rheumatology

Published by: Karolinska institute, ISSN:0300-9742,

Abstract