Primary hyperparathyroidism and metabolic risk factors, impact of parathyroidectomy and vitamin D supplementation, and results of a randomized double-blind study

Publicerad 2013 av Kerstin Brismar

Medicin Och Hälsovetenskap
Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
European Journal of Endocrinology

Published by: Karolinska institute, ISSN:1479-683X,

Abstract

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998