Hyaluronan in inflammatory joint disease. In: Molecular markers for joint and skeletal diseases.

Publicerad 1995 av T.C. Laurent


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract