Essays on Dynamic Macroeconomics

Publicerad 1999 av Martin Flodén

Social Sciences Samhällsvetenskap Economics Nationalekonomi
Författare:
Typ av publikation: Doktorsavhandlingar
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:91-7153-917-4
Ingår i:
Monograph series - Institute for International Economic Studies, University of Stockholm

Published by: Stockholms universitet, ISSN:0346-6892,

Abstract