Brottslingarna har blivit en bisyssla

Publicerad 2014 av Micael Björk (född 1966)

Sociologi Sociology
Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Populärvetenskaplig/debatt publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2012
2012