Behavioral deficits and striatal DA signaling in LRRK2 p.G2019S transgenic rats: a multimodal investigation including PET neuroimaging

Publicerad 2014 av Dagmar Galter


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Journal of Parkinson's disease

Published by: Karolinska institute, ISSN:1877-718X,

Abstract