AGGREGATION NUMBERS OF SDS MICELLES FORMED ON EHEC - A STEADY-STATE FLUORESCENCE QUENCHING STUDY

Publicerad 1995 av S NILSSON


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract