Active aging for individuals with Parkinson's disease: definitions, literature review, and models

Publicerad 2014 av SM Fereshtehnejad


Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Parkinson's disease

Published by: Karolinska institute, ISSN:2090-8083,

Abstract