A Visual Sense is Born in the Fingertips

Publicerad 2013 av Cecilia Lindhé

Humaniora Litteraturvetenskap Literature Humanities
Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Refereegranskad publ.

ISBN:N/A
Ingår i:
Digital Humanities Quarterly

Published by: Umeå universitet, ISSN:1938-4122,

Abstract