50 år sen sista slankveckan

Publicerad 1995 av Lars Furuland

Socialhistoria Sverige Modern Tid Historia Lantbruk Sverige Statare Sverige
Författare:
Typ av publikation: Artiklar
Typ av innehåll: Övrigt vetenskaplig publ.

ISBN:N/A
Ingår i:

Abstract

Med anledning av 50-års minnet av statarsystemets upphörande i Sverige. Förf. diskuterar vilken betydelse Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och Jan Fridegård hade för avvecklingen av systemet samt Kjell Eriksson, "Efter statarna - en ny tid" (1995)

Verk av författare med samma namn,
Obs! Kan vara andra personer
1990
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999